سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- سخنرانان مدعو
سخنرانان مدعو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/21 | 
 
Prof. Andreas Kyprianou
Department of Mathematical Sciences, University of Bath, United Kingdom

Title: Attraction to and repulsion from patches on the hypersphere and hyperplane for isotropic d-dimensional α-stable processes with index in α∈(۰,۱] and d ≥۲
Abstract
Prof. Ahmad Reza Soltani
Department of Statistics and Operations Research, Kuwait University, Kuwait
Department of statistics, Shiraz University, Iran

Title: ARMA autocorrelation analysis: Parameter estimation and goodness-of-fit test
Abstract
Dr. Vahid Partovi Nia
Huawei Noah’s Ark Lab, Polytechnique Montreal, Canada

Title: A causal direction test for heterogeneous pairs
Abstract
دکتر علی فروش باستانی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دانشکده ریاضی

عنوان: حرکت براونی کسری: ابزاری مفید برای مدل سازی در ریاضیات مالی
و مسایل عددی مرتبط با آن

چکیده
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.89.35.fa
برگشت به اصل مطلب