سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/13 | 
 از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود در نگارش و ارسال مقاله‌ به نکات زیر توجه فرمایند:
۱) اصیل بودن مقاله، پیش‌فرض کمیته علمی برای بررسی آن است.
۲) آیین نگارش زبان فارسی به‌طور کامل رعایت شود و از به‌کار بردن عبارت‌های لاتین و همچنین واژه‌های خارجی که معادل مناسب و رسایی در زبان فارسی دارند، خودداری شود.

۳) مقاله باید شامل عنوان، نام و نام خانوادگی و آدرس نویسندگان، چکیده، کلید واژه‌، کد موضوع‌بندی ریاضی (۲۰۲۰)، مقدمه و مراجع باشد. در مقالات فارسی، معادل لاتین صفحه چکیده باید در انتهای مقاله افزوده شود.
۴) چکیده‌ باید شامل تعریف مساله، روش و رویکرد نویسندگان برای حل آن و نتایج به‌دست آمده باشد. همچنین بدون هر گونه فرمول، مرجع و پاورقی نوشته شود.
۵) مراجع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده اول تهیه و مشخصات کتاب‌شناسی آن­ها در بخش مراجع به شرح زیر فهرست شوند:
  • مرجع به صورت کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده، (سال)، عنوان کتاب، نام ناشر، محل انتشار.
  • مرجع به صورت مقاله: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده، (سال)، عنوان مقاله، نام مجله، شماره جلد، شماره مجله، صفحات.
  • در صورت وجود بیش از دو نویسنده، به‌جای نویسند‌گان دوم به بعد در متن مقاله، کلمه همکاران آورده شود.
۶) شکل‌ها به صورت Postscript و جدول‌ها مشابه نمونه موجود در فایل نمونه تهیه شوند.
۷) ارجاع به شماره شکل‌ها، جدول‌ها، رابطه‌ها، قضیه‌ها، مثال‌ها و سایر، فقط با اختصاص و استفاده از  Label مشابه فایل نمونه انجام شود. در مقالات فارسی، اعداد در سراسر متن، فرمول‌ها و جدول‌ها، فارسی باشند.
۸) مقاله حداکثر در ۸ صفحه و با استفاده از الگوی مقاله فارسی یا انگلیسی موجود در انتهای این صفحه تهیه شود.
۹) ضروری است مسئول مقاله پس از ثبت‌نام در وبگاه سمینار، فایل‌های زیر را از طریق آن به دبیرخانه سمینار ارسال نماید (لطفا از اجرای بدون خطای فایل ارسالی مطمئن شوید):
  • فایل PDF مقاله با نام نویسندگان
  • فایل PDF مقاله بدون نام نویسندگان
  • فایل فشرده حاوی تمام فایل‌های مقاله

تذکر: انتخاب محور موضوعی مناسب برای مقاله، روند بررسی آن را تسهیل خواهد کرد. فایل کد موضوع‌بندی ریاضی (۲۰۲۰) را می‌توانید از اینجا بارگیری کنید.
 
الگوهای نگارش مقالات:
الگوی مقالات فارسی (بعد از خارج کردن فایل از حالت فشرده، ابتدا فایل‌های  موجود در پوشه Fonts را نصب کنید)
الگوی مقالات انگلیسی 
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.67.19.fa
برگشت به اصل مطلب