سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- اخبار سمینار
مجموعه مقالات کامل سمینار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/1 | 
ضمن تشکر از همه عزیزانی که در سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی شرکت داشته اند، به اطلاع می‌رساند که مجموعه مقالات کامل در فایل‌های زیر قابل دسترسی است. لازم به ذکر است که برخی مولفان تمایل به چاپ نسخه کامل مقاله شان نداشته اند.
مجموعه مقالات فارسی
مجموعه مقالات انگلیسی
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.55.45.fa
برگشت به اصل مطلب