سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- اخبار سمینار
آماده سازی مجموعه مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/13 | 
به اطلاع شرکت کنندگان در سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی می‌رساند که با توجه به نیاز به ویرایش برخی مقالات از سوی مولفان، مجموعه مقالات کامل تا انتهای آبان ماه آماده خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.55.44.fa
برگشت به اصل مطلب