سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- اخبار سمینار
برنامه زمان بندی ارائه مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/7 | 
به اطلاع شرکت کنندگان گرامی می‌رساند کتابچه راهنمای سمینار، برنامه زمان‌بندی ارائه مقالات، به همراه چکیده مقالات فارسی و انگلیسی در فایل‌های زیر قابل دسترسی است:
کتابچه راهنمای سمینار
برنامه زمان بندی ارائه مقالات
چکیده مقالات فارسی
چکیده مقالات انگلیسی
لازم به ذکر است که مجموعه مقالات کامل بعد از برگزاری سمینار تهیه خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.55.42.fa
برگشت به اصل مطلب