سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- اخبار سمینار
بستر مجازی سمینار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/6 | 
به اطلاع شرکت کنندگان گرامی می‌رساند که سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی در بستر ادوبی کانکت برگزار خواهد شد. برای ورود به کلاس‌های مجازی می‌توان از مرورگر یا نرم افزار استفاده کرد. نرم افزارهای لازم در آدرس زیر وجود دارد:
https://www.tehranserver.ir/client/index.php?rp=/knowledgebase/۴۵/---adobe-connect-----.html

تذکر: برای تجربه کیفیت بهتر صدا و تصویر، اکیداً توصیه می‌شود نسخه مستقل از مرورگر (standalone)
 را روی کامپیوتر یا لپتاپ نصب نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.55.41.fa
برگشت به اصل مطلب