سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- اخبار سمینار
کارگاه آموزش احتمال

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/5 | 
به اطلاع شرکت کنندگان گرامی می‌رساند در دومین روز از سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی (۱۱ شهریور ۱۴۰۰)، کارگاه آموزش احتمال توسط دکتر احسان بهرامی سامانی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مولف کتب درسی) و آقای مجتبی اسکندری (دانشجوی دکتری آموزش ریاضی دانشگاه شهید رجایی) برگزار خواهد شد. جزئیات کارگاه به شرح زیر است:
ردیف عنوان سخنران مدت
۱ آموزش احتمال مدرسه‌ای با استفاده از بازی‌های
جذاب برای دانش آموزان دوره ابتدایی
دکتر احسان بهرامی سامانی ۳۰ دقیقه
۲ تفکر احتمالی آقای مجتبی اسکندری ۳۰ دقیقه
۳ جلسه پرسش و پاسخ - ۳۰ دقیقه
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.55.40.fa
برگشت به اصل مطلب