سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- اخبار سمینار
تمدید مهلت ارسال مقاله کامل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/22 | 
با توجه به درخواست‌های متقاضیان شرکت در سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، مهلت ارسال مقاله کامل تا تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۰ تمدید شد.
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.55.36.fa
برگشت به اصل مطلب