سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- مقدمه
مقدمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/5 | 
سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی با همکاری انجمن آمار ایران درتاریخهای ۱۰ و ۱۱ شهریور  ۱۴۰۰ به صورت مجازی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار خواهد شد. فراهم آوردن بستری مناسب برای ارائه جدیدترین تحقیقات انجام شده در این زمینه، و افزایش ارتباط علمی بین علاقه­‌مندان به احتمال و فرایندهای تصادفی در رشته‌های مختلف، از جمله اهداف این رویداد علمی است.
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.50.14.fa
برگشت به اصل مطلب